Летен Спортен Лагер 2016

Летен спортен лагер 2016 – гр. Разлог

През 2016 година в Разлог бе организиран спортен ученически лагер, който предостави невероятна възможност пред децата, взели участие в него. Те успяха да правят едновременно две неща, обикновено смятани за несъвместими – забавляваха се, докато в същото време усърдно се развиваха.

Лятната ваканция е време за почивка. Ако обаче ангажиментите липсват напълно, съществува немалък риск децата да започнат да мързелуват повече от допустимото. Никой родител  не желае това за детето си. Тези деца, които се включиха в летен спортен лагер 2016 – гр. Разлог, не бяха подложени на абсолютно никакъв риск да прекарат лятото скучно или в бездействие. Освен че натрупаха незабравими спомени, през цялото време те спортуваха активно.

“Алчен за Спорт” и спортен клуб по стрелба “Рейс Гън БГ” организира този лагер с една основна цел – да събуди любовта към спорта у децата и да съумее да съхрани интереса им. Затова и по време на лагера приятното беше съчетано с полезното. Учениците се забавляваха и разпускаха, но и спортуваха активно през цялото време. Развиха уменията си, придобиха много нови такива и в същото време почивката им беше пълноценна.