Проект "Винаги готов"

Проект „Винаги готов“ е интересна инициатива на сдружение „Алчен за спорт“. Той е съфинансиран от Столична община.

Иновативният проект включва обучение на ученици от 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, което се намира в кв. Симеоново. Обучава ги на скаутски техники. Те предлагат дейности като връзване на възли, палене на огън, правене на супа в полеви условия, сковаване на пейка, първа помощ, опъване на палатка и други.

Заглавието на проекта е популярен скаутски девиз. Подготвя младежи винаги да са готови и да могат да се справят във всякакви ситуации. След обучението те ще имат възможността да се чувстват подготвени в най-различни обстановки, лишени от обичайните удобства, с които разполагат в обществото.

С това интересно занимание децата придобиват умения как да постъпят в нетрадиционни ситуации. Инициативата е част от глобалния стремеж на „Алчни за спорт“ да събуди, задържи и повиши интереса на децата и младежите към спорта.

Интересът на учениците към проекта беше голям, а това съответно води след себе си и добрите резултати. С колкото по-голямо удоволствие учат децата, толкова по-успешно се получава. Включените ученици с готовност и лекота усвоиха представените им техники. Вече с увереност всеки от тях може да каже, че е „Винаги готов“!